Oferta

Przedsiębiorstwo Barbara Pokorny Euro-Admin zostało założone 01.01.2012 roku.

W ramach działalności firma świadczy usługi związane z prowadzeniem pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, w tym m.in. w zakresie:

  • planowania strategicznego i organizacyjnego,
  • strategii i działalności marketingowej,
  • kontroli kosztów i innych zagadnień finansowych,
  • zarządzania produkcją,
  • zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa personalnego,
  • planowania, organizacji pracy, efektywności zarządzania,
  • opracowywania systemów prowadzenia rachunkowości i kontroli wydatków.
  • doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i administracji państwowej w zakresie:
  • planowania metod czy procedur dotyczących rachunkowości, programów związanych z kalkulowaniem kosztów, procedur dotyczących kontroli budżetu,
  • planowania, organizacji, efektywności i kontroli itp.